komisjee rada miejska kozuchow

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2019 roku o godz. 8.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja o stanie przygotowań cmentarzy do Święta 1 Listopada.
3. Funkcjonowanie i ocena efektywności działania Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
4. Funkcjonowanie i ocena efektywności działania Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SubBus.
5. Informacja o sytuacji finansowej, plany organizacyjne CK Zamek, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.
6. Materiały sesyjne.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.