Marcin Jelinek                                                                       Książ Śląski, 29 października 2019

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11 E

67-120 Kożuchów

INTERPELACJE/ZAPYTANIA

  1. W związku z ogłoszeniem decyzji o dopuszczeniu do głosowania tylko jednego projektu w ramach Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, z pośród tylko trzech złożonych wnoszę o unieważnienie tej edycji, bowiem ideą budżetu jest wybór mieszkańców z pośród zgłoszonych zadań, w tym momencie nie będzie wyboru.
  1. W ostatnim czasie dokonano czyszczenia cieku wodnego Mirotka w miejscowości Studzieniec. Jednak nie wszystkie odcinki zostały wyczyszczone. Dlatego zwracam się do gminy o interwencje w zakresie dokończenia czyszczenia poprzez uzupełnienie opuszczonych odcinków, szczególnie przy końcu miejscowości w kierunku Nowej Soli.
  1. Pod koniec zeszłego roku, jak i również na początku bieżącego interweniowałem w sprawie zawiłej sytuacji mieszkańców posesji nr 75B i 75C w m. Studzieniec odnośnie znajdującego się tam szamba na działce gminy nr 6/10. Zostałem poinformowany, iż w najbliższym czasie zostanie najpierw dokonane wznowienie granic działki, miała być wydzielona działka z szambem jako osobna, a następnie sprawa zostanie rozwiązana. Od tamtego czasu z informacji posiadanych sytuacja nie uległa zmianie. Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym notorycznie ww. szambo wylewa.
  1. Odnośnie składanych już kilkunastu interpelacji w sprawie drogi dojazdowej do posesji m.in. 75D, 75E, 75B, 75C, w m. Studzieniec działka 6/17 i ostatnich informacji z sierpnia, iż gmina wystąpi do Skarbu Państwa o przejęcie ww drogi, proszę o informacje czy stosowne pismo z prośba o przejecie zostało już złożone? Bowiem ciągle zgłaszany mi jest problem fatalnego stanu drogi, zaś w ocenie gminy nie ma możliwości utwardzenia jej w momencie jak nie stanowi własności gminy. Wiec proszę o pilne załatwienie sprawy.