komisjee rada miejska kozuchow
W dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w gminie Kożuchów, w tym OPS.
3. Materiały sesyjne.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.