Marcin Jelinek                        Książ Śląski, 29 listopada 2019
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 11 E
67-120 Kożuchów
 
INTERPELACJE/ZAPYTANIA
1.    Radni otrzymali projekt budżetu na rok 2020, za kilka tygodni będzie on rozpatrywany. Po jego przeanalizowaniu stwierdzam, że nie znalazły się w projekcie budżetu zadania w zakresie poprawy jakości wody dla obszarów miejscowości Studzieniec, Mirocin Dolny, Mirocin Średni i Mirocin Dolny. A chcę przypomnieć Panu Burmistrzowi, iż po ostatnim dużym braku wody do celów spożywczych sprzed kilku miesięcy, kiedy to woda była dowożona beczkowozami sam Pan Burmistrz zapowiadał w dyskusji na temat złego stanu ww. infrastruktury wodociągowej, że tym tematem w przyszłym roku się zajmiemy i jak sam Pan Burmistrz powiedział, że zapewne zwróci się do rady o zaplanowanie takich środków na te inwestycje.   Podobnie jest z wnioskami odnośnie budowy infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowościach Książ Śląski, Studzieniec, Mirocin Dolny i drogi powiatowej Mirocinie Średnim i Mirocinie Górnym. Kilak dni temu mieliśmy spotkanie komisji społeczno - budżetowej podczas którego zwracałem uwagę na brak chodników w tych miejscowościach. Sam Pan Burmistrz potwierdził, że jest to niezmiernie ważne i należy to zrobić. Jednak w projekcie budżetu nie ma nic w tym zakresie. Pomijać, że całkowicie odrzucił Pan mój wniosek dotyczący Studzienca odnośnie zatok i chodnika, na który ZDW ma już dokumentację. Wiec Pytam się Pana Burmistrzu dlaczego projekcie budżetu nie znalazła się żadna inwestycja w tym zakresie dla tych obszarów naszej gminy, skoro Pan w swoich wypowiedziach również zwraca uwagę na te problemy i zapowiada ich rozwiązanie. Dwie najuważniejsze sprawy dla mieszkańców Studzieńca i Mirocina, infrastruktura wodociągowa oraz chodnik, żadna nawet w najmniejszym zakresie inwestycja nie pojawia się w projekcie po raz kolejny. Więc po raz kolejny wnoszę o środki na inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodociągowej dla obszarów Studzieńca i Mirocinów jak i na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 i powiatowej.

2.    Powiat nowosolski opublikował projekt budżetu na rok 2020, niestety wersja dostępna w internecie pozbawiona jest szczegółowych wyjaśnień, dlatego prosił bym o informację jakie inwestycje z terenu naszej gminy znalazły się w budżecie dla powiatu nowosolskiego na przyszły rok. Szczególnie w zakresie czy będzie budowany chodnik w pasie drogowym drogi powiatowej w Mirocinie Górnym, bo takie zapowiedzi kilka miesięcy temu przekazał mi Pani Starosta, gdy pytałem o budowę chodnika w Książu Śląskim.