Marcin Jelinek                                                                       Książ Śląski, 19 grudnia 2019

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11 E

67-120 Kożuchów

INTERPELACJE/ZAPYTANIA

  1. W dniu 16 grudnia br. Zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wnioski będzie można składać od 7 do 31 stycznia 2020 r. Czy gmina Kożuchów planuje złożyć wniosek w tym naborze, bowiem projekt budżetu na rok 2020 nie przewiduje tego typu działań w zakresie obiektów na terenach wiejskich?
  1. Od kilkunastu dni pojawiają się informacje o tym iż prywatny przewoźnik z Kożuchowa od dnia 1 stycznia zawiesza połączenia w niedzielę na trasie Kożuchów - Zielona Góra, na ostatniej komisji Pan Burmistrz wspomniał iż jedna ze spółek PKS stara się o możliwość korzystania z naszych przestanków.. W związku z kolejnymi pytaniami i z tego co wiem również mieszkańcy te pytania zadają bezpośrednio do urzędu, proszę o informację czy gmina planuje zaangażować się w rozwiązanie tej sytuacji, jeżeli tak to w jaki sposób, tak by połączenia w dalszym ciągu były? Czy spółka, która zawiesza połączenia, przed podjętą decyzją, wystąpiła do tut. urzędu z prośbą o dofinansowanie tych przejazdów?
  1. Proszę o informacje czy KGW będą mogły ubiegać się o środki w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych? Obecny regulamin najprawdopodobniej tego bowiem tego nie przewiduje. Czy nie należało by tego zmienić?