Marcin Jelinek                                                                       Książ Śląski, 23 stycznia 2020 r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11 E

67-120 Kożuchów

INTERPELACJE/ZAPYTANIA

  1. W dniu 22 stycznia br. na BIP-ie urzędu znalazł się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 1.sród nich znalazł się działka nr 331/12 przy ul. Klasztornej. W opisie wskazane jest, ze na działce znajduje się zabytkowa fasada kamienicy z płaskorzeźbami św. Piotra i Pawła. W związku z tym faktem, iż ww. płaskorzeźby są w dużym stopniu pewną „symboliką” miasta, ich fotografie znajdują się w wielu publikacjach dotyczących Kożuchowa wyrażam swoje pewne zaniepokojenie i obawy z faktu, iż gmina zamierza ww. nieruchomości sprzedać w ręce prywatne. Oczywiście płaskorzeźby są objęte pełną ochroną Konserwatora Wojewódzkiego, wpisane do rejestru zabytków, jednak w takich przypadkach warto w mojej ocenie zastanowić się czy sprzedaż ww. nieruchomości i jest zasadna, tym bardziej, że planowany wpływ ze sprzedaży nie będzie zbyt wysoki. Dlatego zwracam się z prośba do burmistrza Kożuchowa o zachowanie ww. nieruchomości na stanie mienia gminy i wycofanie jej z ww. wykazu.  Chyba, że są inne okoliczności uzasadniające sprzedaż, np. potencjalny inwestor zamierzający odbudować całą kamienicę?
  1. Proszę o ponowne przeanalizowanie zasadności organizacji transportu zbiorowego na trasie Kożuchów-Zielona Góra w niedzielę i dni świąteczne oraz w przypadku ogłoszenia przez Wojewodę Lubuskiego w roku bieżącym tj. 2020 konkursu w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, polegającego na dopłatach do takich przewozów, o złożenie stosownego wniosku.