Marcin Jelinek                        Książ Śląski, 27 lutego 2020 r.
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 11 E
67-120 Kożuchów

 
 
INTERPELACJE/ZAPYTANIA

1.    Proszę skierowanie wniosku do powiatowego zarządu dróg w Nowej Soli o dokonanie przeglądu gwarancyjnego drogi relacji Książ Śląski - Czasław, której remont finansowany był również z budżetu gminy Kożuchów Aktualny stan drogi kilkanaście miesięcy po remoncie i w związku z okresem deszczowym uległ bardzo dużemu pogorszeniu.

2.    W dniu 17 lutego br. mieszkaniec naszej gminy Eryk Fursewicz zdobył kolejny medal (tym razem brązowy) na lekkoatletycznych Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych (U-20 i U-18) w skoku o tyczce. Jest to jego nie pierwszy sukces na imprezach krajowych najwyższej rangi.  Za zasadne uważam wyróżnienie go na forum naszej gminy, bowiem nie często zdarza się sukces naszych mieszkańców na takich wysokich rangą zawodach. W zielonogórskim środowisku lekkoatletycznym gdzie teraz trenuje jest uznawany za jeden z największych talentów. Powinniśmy być dumni, ze jest mieszkańcem naszej gminy Kożuchów.


3.    Przychylając się do wystąpienia na sesji Pana Radnego powiatowego Zygmunta Muszyńskiego wnioskuje o podjęcie uchwały intencyjnej odnośnie dalszych działań na rzecz budowy obwodnicy Kożuchowa.

4.    Proszę o dalsze działania na rzecz przejęcia działki w miejscowości Studzieniec dz. nr 6/17, w szczególności stanowiącej dojazd do posesji na działce 6/7. nr składałem już kilkakrotnie interpelację w tej sprawie, w roku br ww. sprawa maila zostać pozytywnie załatwiona.


5.    Podobnie jak w roku poprzednim proszę o wszystkich planowanych do realizacji w tym roku inwestycji polegających na uzupełnieniu oświetlenia drogowego na terenach wiejskich,

6.    Podobnie jak w roku poprzednim proszę o wszystkich planowanych do realizacji w tym roku utwardzeniu bądź naprawie dróg gminnych na terenach wiejskich.