Marcin Jelinek                                                                       Książ Śląski, 26 marca 2020 r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11 E

67-120 Kożuchów

INTERPELACJE/ZAPYTANIA

  1. 1.Czy w związku z sytuacją wywołaną korona wirusem gmina Kożuchów zamierza dodatkowo wesprzeć osoby prowadzące dzielności gospodarcza na jej terenie? Osobiście mam na myśli np. obniżenie podatków od nieruchomości dla prowadzenia działalności gospodarczej do końca br. Wpływy z ww. podatku w budżecie gminy nie stanowią bardzo znaczącej pozycji wpływów własnych, a mogły by pomóc małym przedsiębiorąca w prowadzone, a właściwie całkowicie wstrzymanej działalności. Aktualna stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł od 1 m².
  1. 2.Ewentualnie czy gmina zamierza zmniejszyć opłatę targową na miejskim targowisku?
  1. 3.Czy gmina Kożuchów zamierza wesprzeć planowany remont zabytkowego pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu na który to remont proboszcz otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak brakuje środków na całość planowanych prac remontowych.
  1. 4.Czy jako samorząd gminny nie powinniśmy w tym okresie wesprzeć Szpitala w Nowej Soli poprzez dotację na zakup środkówa. ochronnych dla pracowników, uważam że powinniśmy wykazać solidarność jako samorząd i przekazać środki finansowe lub ewentualnie jako gmina je zakupić i przekazać taka pomoc materialną.
  1. 5.Czy gmina Kożuchów ma wydzielone miejsca dla osób, które musza odbyć obowiązkową 14-dniowa kwarantannę, np. dla osób powracających z zagranicy do kraju? Jeżeli tak to ile jest to miejsc i gdzie się znajdują?