INTERPELACJE/ZAPYTANIA

 1. Proszę o zwrócenie się do zarządcy cmentarzy komunalnych o przegląd i wymianę tablic informacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie całej gminy, bowiem są one przynajmniej np. w m. Książ Śląski w stanie fatalnym, dodatkowo zawierają nieaktualne informacje. Foto tablicy na cmentarzu w Książu Śląskim.
 1. W związku z tzw. etapem luzowania gospodarki odnośnie obostrzeń wprowadzonych przez rząd, w związku z koronawirusem wnioskuje ponownie o montaż dezynfektorów do rak w miejscach i instytucjach publicznych, a w pierwszej kolejności w związku z zapowiedzią otwarcia szkół w dniu 24 maja o montaż w szkołach na terenie naszej gminy. Akcją montażu dezynfekatorów automatycznych do rąk powinny zostać objęte również instytucje pomocy, kultury i obiekty sportowo-rekreacyjne. Miejsce montażu powinno znajdować się przed wejściem do budynków ww. placówek.
 1. Proszę o bieżącą informacje odnośnie prowadzonych prac związanych z planowaną poprawą jakości wody z ujęcia w Mirocinie Średnim. Przypominam, że w dniu 26 lutego 2020r. odbyło się posiedzenie komisji na którym Pan Prezes PUK USKOM przy Pana Burmistrza aprobacie poinformował o planie dążenia do przebudowy SUW- w Mirocinie Średnim, dlatego co kilak miesięcy będę zwracał się na bieżąco o informacje co już udało się w danym okresie zrobić by ta inwestycja planowana już teraz tylko za 12 miesięcy została zrealizowana. W związku z tym jakie prace ku poprawie jakość wody związane z przebudową SUW w Mirocinie Średnim dokonano w okresie od 26 lutego dop 276 kwietnia 2020roku.
 1. W związku z zapowiedzią z sesji w dniu 26.03.2020r. proszę o informację jaką ostatecznie kwotą z budżetu, gmina Kożuchów wsparła w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny
  Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 1. Proszę o informację w zakresie działalności gospodarczej w rozbiciu na miesiące luty, marzec, kwiecień odnośnie:
  1. Ilości złożonych wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji działalności i gospodarczej,
  2. Ilości złożonych wniosków o dokonanie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
  3. Ilości złożonych wniosków o dokonanie zawieszenia prowadzenia dzialnosci w ewidencji działalności gospodarczej,