Marcin Jelinek                        Książ Śląski, 28 maja 2020 r.
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 11 E
67-120 Kożuchów
 
 
 
INTERPELACJE/ZAPYTANIA
 
1.    W związku z odwołaniem wielu planowanych przedsięwzięć w gminie Kożuchów proszę o informację czy wśród  odwoływany przedsięwzięć w związku ze zbliżającym się okresie letnim znajdą się również dożynki gminne planowane pierwotnie w m. Studzieniec oraz czy sołectwa otrzymają wytyczne odnośnie tzw. okresu festynowego? Bowiem najczęściej w maju i czerwcu podejmowały sołectwa ostateczne decyzje w sprawie organizowanych wielu festynów na terenie naszej gminy.
 
2.    W związku z wieloma luzowaniami gospodarki coraz więcej osób wraca do pracy czy również do szkół. Niestety wiele połączeń autobusowych jakie przed koronawirusem istniały pomiędzy najbliższymi miejscowości  nie wróciło jeszcze. Dlatego proszę o interwencję w sprawie przywrócenia komunikacji publicznej na terenie gminy jak i na głównych trasach przejazdu, szczególnie pomiędzy Kożuchowem, a Zieloną Górą. I monitorowanie tego procesu. Jednocześnie ponawiam pytanie o „nowego” przewoźnika, który miał pojawić się na linii Kożuchów - Zielona Góra. Informacja podana na sesji Rady Miejskiej w grudniu 2019 roku. Bowiem z informacji jakie osobiście otrzymałem od dotychczasowego przewoźnika, nie planuje on powrotu w najbliższych miesiącach do całego rozkładu jazdy na tej linii, a jedynie do uruchomienia kilkunastu połączeń.
 
3.    Proszę o informację ile wniosków złożono w zakresie odroczenia bądź umorzenia wszelkich płatności przez przedsiębiorców w związku z koronawirusem? Proszę w odpowiedzi wskazać nazwy podmiotów składających wniosek.