INTERPELACJE/ZAPYTANIA

    1. Ministerstwa Rozwoju  poinformowało gminy o lokacji środków z tzw. Funduszu Inwestycji Samorządowych. Gmina Kożuchów otrzymała niecałe 1,5 mln zł z tzw. Fundusz Inwestycji Samorządowych. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. W jaki sposób zostaną wykorzystane te środki. Czy zostaną wykorzystane na pokrycie ewentualnych strat we wpływach z PIT-ów i CIT-u przy planowanych już inwestycjach, czy zostaną wprowadzone nowe inwestycje do budżetu jeżeli tak to jakie.

    2. Czy pojawiły się jakieś nowe znaczące działania, informacje odnośnie problemu z dostępem do lekarza rodzinnego w Kożuchowie?