Interpelacje

25.03.2021r.

  1. Proszę o wystosowanie pisma do ZDW z informacją skierowaną do gminy Kożuchów, pismo ZDW-ZG-WPE-0212-23/2021 w sprawie budowy chodnika w m. Książ Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w którym gmina potwierdzi chęć realizacji inwestycji, jednak prosi o czas potrzebny na znalezienie oszczędności w realizowanym budżecie na rok 2021. Dlatego w imieniu swoim i mieszkańców bardzo proszę o wykazanie dobrej woli współpracy odpowiadać na ww. propozycję ZDW               i o nie rezygnowanie z realizacji zadania w tym roku.
  1. Proszę o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej stanowiska Rady Miejskiej odnośnie rekultywacji byłego składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. Stanowisko winno odnosić się do aspektu zmiany prawa odnośnie uzyskiwania zezwolenia przez inwestora w zakresie uczestnictwa w takim postępowaniu gminy.
  1. Proszę o informację, które zadania ujęte w Stanowisku Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 sierpnia 2020 roku (Stanowisko nr 1 w sprawie potrzeby ujęcia zadań inwestycyjnych w budżecie Województwa Lubuskiego) znalazły się do realizacji                       w budżecie Województwa Lubuskiego.
  1. Proszę o informację, które zadania ujęte w Stanowisku Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 sierpnia 2020 roku (Stanowisko nr 2 w sprawie potrzeby ujęcia zadań inwestycyjnych w budżecie Powiatu Nowosolskiego) znalazły się do realizacji                     w budżecie Powiatu Nowosolskiego.
  1. W związku z       tragicznym pożarem w Książu Śląskim proszę o podjecie działań w celu zabezpieczenia budynku po pożarze, z racji tego że będzie to zapewne teraz stanowiło pustostan, w bardzo złym stanie, nie zabiezpiecozny żadnym ogrodzeniem, a gmina Kożuchów, z informacji jakie mam również ma udziały w tej nieruchomości.
  1. Proszę o uregulowanie numeracji interpelacji pomiędzy systemem informatycznym radni.info a prowadzoną ewidencją w Biurze Rady. Bowiem utrudnia to sposób ustalenia odpowiedzi na interpelacje jakie otrzymują radni. Proponuje stosować numerację z systemu, czyli podstawą jest nr interpelacji, a nie osoba składająca ją i odpowiadać indywidualnie, a nie zbiorczo jak jest w tej chwili.
  1. Proszę o informacje odnośnie zgłaszanego mi problemu, dlaczego z pośród wszystkich jednostek OSP, 3 jednostki nie mają zapewnionej tzw. stałej gotowości bojowej w postaci osoby/strażaka, który odpowiada za stałą gotowość jednostki do udziału w akcji ( tak zostało mi to przekazane, wiec jak nazewnictwo jest błędne to proszę mnie poprawić). Z informacji jakie zostały mi przekazane tej formy wsparcia zostały pozbawione jednostki OSP Lasocin, OSP Mirocin Dolny i OSP Mirocin Górny. Jeżeli jest to prawda, to proszę o informację co jest powodem podjęcia takiej decyzji, o jakich kosztach miesięcznych mówimy w tym przypadku i co było kryterium objecie 5 jednostek tym wsparciem, a pozostałych już nie ?