1.    Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, która przewiduje możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy i powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa. Wprowadzone zmiany prawne nadają zdecydowanie większą rolkę i charakter Młodzieżowym Radą Gmin. W związku z tym, iż sam pomysł co jakiś czas pojawia się w dyskusjach na sesjach rady, a z tego co pakietem również Pan Burmistrz jest zwolennikiem jej funkcjonowania, może w związku z  wprowadzonymi zmianami prawa powrócić do pomysłu i go zrealizować w najbliższym możliwym czasie.

2.    Ponad rok temu poruszałem sprawę zasadności ustawienia w Kożuchowie tzw. Jadłodzielni. Miejsca do którego mieszkańcy mogą dostarczać artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla osób zainteresowanych taką pomocą.  Wówczas było wiele pytań odnośnie kto ma tym się zajmować, kto ma to dopilnować, kto będzie pilnował by trafiało tam odpowiednie jedzenie. Biorąc pod uwagę, ze idea Jadłodzielni coraz częściej spotykana jest w wielu miastach, uważam za zasadne powrócenie do tego pomysłu. Podobnie jak ponowne rozważenie idei poruszanej kilka miesięcy temu podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w punkcie „sprawy różne” tzw. Szafodzielni – czyli miejsca na ubrania z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. Z informacji jakie również posiadam obydwie idee mogły by uzyskać wsparcie organizacji pozarządowych. Dlatego wracając do tematu prószę o ponowne przeanalizowanie obydwóch pomysłów z jednoczesną opinią Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie ocenienia zasadności jak i może wskazania miejsca przy pozytywnej opinii gdzie taka Jadlodzielnia i Szafodzielnia mogły by powstać.

3.    W związku z opublikowanym wykazem dofinansowanych przedsięwzięć w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” otrzymałem wiele zapytań o wnioski złożone przez gminę Kożuchów. Proszę o informację czy gmina Kożuchów starała się o środki z tego programu, jeżeli tak to na jakie zadanie/zadanie, jeżeli jednak nie złożył wniosków co było tego powodem. Bowiem mieszkańcy dopytują np. czy nie można było wnioskować i budowę hali sportowej w Mirocinie Dolnym z tego programu?