W miesiącu październiku wspólnie z Radnymi : Halina Perdian i Jackiem Niezgockim złożyłem projekt uchwały ws. obniżenia średniej ceny skupu zboża, jako podstawy do wyliczenia podatku rolnego. Stawkę którą zaproponowaliśmy w uchwale jest 50 zł/ kwintal.

 

Na sesji w dniu 31 października złożyłem wniosek o pisemna informację o sposobie składowania i wykorzystania kostki rozbiórkowej z kożuchowskiego rynku. Wniosek ten był wynikiem dyskusji na sesji pomiędzy Burmistrzem Andrzejem Ogrodnikiem, a Radnym Jackiem Niezgockim, który próbował w tym zakresie uzyskać informacje.