Marcin Jelinek                                                                                              24 kwietnia 2013r.

Radny Miejski w Kożuchowie

 

Oświadczenie

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca br. złożyłem wniosek ws. zajęcia stanowiska Rady Miejskiej o obniżenie wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa. W odpowiedzi na w/w wniosek Przewodniczący Rady poinformował mnie pisemnie, iż nie może być on rozpatrywany ze względu formalnych. Nie chcę podważać autorytety Rady Miejskiej                      i sposobu rozpatrzenia wniosku, jednakże pojawiły się opinię, że ja jako Radny popełniłem jakieś błędy proceduralne. Informuję, że wniosek został złożony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zostać poprzez Radę rozpatrzony w formie wyrażenia stanowiska rady. Radni uchwalili statut gminy, który wyraźnie daje prawo Radnemu do składania wniosków                   i projektów uchwał.  Ja jako Radny złożyłem wniosek o zajecie stanowiska rady w kwestii wynagrodzenia burmistrza. Rada zajmuje stanowisko na wniosek w podobny sposób jak                 w przypadku uchwały. Złożyłem wniosek zgodnie ze statutem gminy, czym spełniłem wymagania prawne w tym zakresie. Prawo nie definiuje w jaki sposób wniosek ma być sformułowany czy w jaki sposób  Radny może go otrzymać od mieszkańców. Swoim działaniem spełniłem wszelkie wymagania statutowe i nadałem mu tryb odpowiedni. Kwestią dyskusyjną jest oczywiście uzasadnienie wniosku, ale uzasadnienie to zawsze sprawa uznaniowa, dla jednych jest wystarczające dla innych nie. Ale wniosek posiadał uzasadnienie, więc posiadanie uzasadnienia, nawet jeżeli w uznaniu Rady jest nie wystarczające nie może zostać uznane za np. brak formalny. A tak się w tym przypadku stało. Radny ma prawo do inicjatywy uchwałodawczej i nikt mu nie powinien tego prawa odebrać.

Z szacunku dla moich koleżanek i kolegów Radnych nie chcę podważać kwestii podejścia do wniosku i decyzji o jego nie rozpatrywaniu. Dlatego nie będę go ponawiał w pierwotnie złożonej formie. Wniosek otrzymałem od mieszkańca, w związku z tym postanowiłem że skoro mieszkańcy chcą podjąć dyskusję i wypowiedzieć się w tym zakresie to należy dać im szansę na podstawie zapisów statutu gminy wg. których grupa 100 mieszkańców ma prawo zgłosić projekt uchwały.  Jeżeli znajdzie się grupa m.in. 100 osób, która podpisze projekt uchwały zostanie on złożony w najbliższym możliwym terminie.

 

Marcin Jelinek                                                                                              24 kwietnia 2013r.

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

Wniosek

 

Zwracam się z wnioskiem o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Soli z prośbą o umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Studzieniec, barierek ochronnych przy wejściu na teren parafii.

Wejście na teren parafii gdzie znajduje się kościół jest w jednym za bardziej newralgicznych punktów na drodze powiatowej w Studzieńcu. Ostry zakręt od strony Nowej Soli utrudnia znacznie widoczność kierujących pojazdami,  mieszkańcy Studzieńca zauważyli iż kilkakrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji na tym docinku drogi.

Wychodzące osoby z terenu kościoła maja również utrudnioną widoczność.    W związku z tym zwracają się z prośbą o postawienie w tym miejscu barierek ochronnych. Inwestycja jest niezbędna w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.

 

Marcin Jelinek                                                                                              24 kwietnia 2013r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Zapytania/interpelacje

W związku z moja inicjatywą pn. „Zadaj pytanie władzy” umożliwiającej za pomocą formularzu interaktywnego na mojej stronie www skierować pytanie, które w imieniu pytającego następnie kieruję do wskazanej przez pytającego osoby, proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na poniższe zapytania. Wszystkie poniższe pytanie zostały skierowane do Pana Burmistrza.

  1. W centrum miasta, na nowo kładzionych chodnikach pojawiają się już koleiny i zagłębienia, kto będzie to naprawiał ? czy na wykonane roboty w centrum – na rynku jest jakaś jeszcze gwarancja ?
  2. Kiedy w końcu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży miejskiej będą mieli godziwe warunki pracy, mówi się od kilku lat o nowym budynku, remontach, a dalej jest jak z lat 90-tych ?