Książ Śląski, 27 maja 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

interpelacja

Dot. boiska w Studzieńcu.

W związku brakiem jakichkolwiek zmian w zakresie korzystania z boiska sportowego               w Studzieńcu, proszę o wyjaśnienia w zakresie wcześniej deklarowanych terminów rozpoczęcia zajęć sportowych na tym obiekcie, tj. np. deklaracji o utworzeniu szkółki piłkarskiej, prowadzeniu zajęć sportowych przez instruktorów, czy rekrutacji uczniów do szkółki w oparciu o SP w Mirocinie Dolnym. Niestety jest już koniec roku szkolnego, a żadnych efektów z deklaracji, które były ogłaszane na sesji Rady Miejskiej w październiku 2012 roku nic nie wynikło.

 

Z poważaniem

Marcin Jelinek

 

 

 

Marcin Jelinek                                                                                              27 maja 2013r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Zapytania/interpelacje

W związku z moja inicjatywą pn. „Zadaj pytanie władzy” umożliwiającej za pomocą formularzu interaktywnego na mojej stronie www skierować pytanie, które w imieniu pytającego następnie kieruję do wskazanej przez pytającego osoby, proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na poniższe zapytania. Wszystkie poniższe pytanie zostały skierowane do Pana Burmistrza.

  1. Dlaczego Miasto nie zatrudni osób wykształconych na kierunkach Zarządzania Turystyka oraz Wydarzeniami? Czy takie osoby nie wniosły by o wiele więcej do promocji miasta niż osoby który wygląda na to są laikami? Pytanie podpieram obserwacjami, że na polach promocji miasta dzieje się naprawdę mało lub nawet nic, wystarczy spojrzeć na plan majówki na ten rok. Czy tak maja wyglądać imprezy w Kożuchowie? Czy Rada Miasta i Pan Burmistrz maja jakieś pomysły na ściągniecie tutaj turystów?
  1. W wykonaniu budżetu za 2012 r jest zapis, że roboty na placyk zabaw na ulicy Spacerowej kosztowały około 42 000 złotych. Przecież tam porządkowali robotnicy interwencyjni, a firma położyła kawałek ścieżki betonowej i ogrodziła placyk w sumie około 70 mb. Dlaczego są takie duże koszty i czy był przetarg bo na stronie internetowej nie widziałem ?
  1. A jak tam plac zabaw na byłej jednostce wojskowej, który miała zrobić firma od gazu EWE za zwolnienia podatkowe ( tak mówił burmistrz w 2011 roku przed uchwaleniem podatków )?

 

 

 

 

Książ Śląski, 27 maja 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

interpelacja

Dot. interpelacji złożonej na sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku, ponowionej pismem z dnia 29 stycznia 2013r., a następnie informacją w dniu 28 lutego 2013 r.

W związku ze wcześniejszymi wyjaśnieniami oraz brakiem odpowiedzi na interpelację ws. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. , a także w związku                        z wyjaśnieniami Burmistrza Kożuchowa, że podanie takiej informacji na etapie kiedy spółka stara się o start w przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy może być wykorzystane przez jej konkurentów, w dniu dzisiejszym ponawiam swoją interpelację w tym zakresie, zgodnie z deklaracją z pisma w dniu 28 lutego 2013r. . Postępowanie przetargowe zostało zakończone w związku z tym oczekuję na odpowiedz na wcześniej zadane pytania, tj. w szczególności podania :

  1. Wysokości zadłużenia wynikłego z kredytów i pożyczek.
  2. Wysokości rocznej obsługi kredytów i pożyczek jeżeli takie istnieją.
  3. Informacji na temat harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.
  4. W przypadku kredytów i pożyczek, w celu zapewnienia wkładu własnego  na zadania z udziałem  środków pochodzących z programów UE o wskazanie na które zadania w/w kredyty/pożyczki były brane.

Pomimo deklaracji do dnia dzisiejszego nie widziałem również upublicznionego bilansu spółki, jednakże zgodnie z informacją ze wcześniejszego pisma na upublicznienie będę czekał do sesji zwyczajnej w miesiącu czerwcu. Proszę o przygotowanie odpowiedzi na w/w złożone już interpelacje w tym zakresie.

 

Z poważaniem

Marcin Jelinek