Wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

W związku z przekazaniem do zapoznania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku, a także innymi sprawami dotyczącymi finansów samorządu, proszę o udzielenie informacji publicznej polegającej na udostępnieniu następujących materiałów:

1. Umowy zawartej ze spółką USKOM w Kożuchowie, obowiązującej od 1 lipca 2013 za zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Kożuchów wraz ze szczegółowym wykazem świadczonych usług, jeżeli takie dane nie są zawarte w umowie, a stanowią do niej załącznik lub inną formę prawnie wymagalną.

2. Umowy zawartej z PW CYPRYS w Kożuchowie na zagospodarowanie terenu fosy, na kwotę 40.000,00 zł wraz ze szczegółową specyfikacją świadczonych usług (harmonogram, ilości, terminy, zakres szczegółowy, specyfikacja robót) o ile w/w dane nie są zawarte w umowie.

3. Umowy zawartej przez spółkę USKOM Sp. z. o.o., w której 100% udziałowcem jest gmina Kożuchów, zawartej z firmą BUDIMEX, na przyjęcie odpadów z likwidowanego wysypiska w miejscowości Kije, na składowisko gminne w Stypułowie, wraz ze szczegółowym wykazem świadczonych usług, jeżeli takie dane nie są zawarte w umowie, a stanowią do niej załącznik lub inną formę prawnie wymagalną oraz kopie dokumentów świadczących o ostatecznie przyjętej ilości odpadów na wysypisko.