Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz Kożuchowa

d/w

PKS Nowa Sól

PETYCJA

My niżej podpisani mieszkańcy wsi Książ Śląski i wsi Studzieniec zwracamy się            z prośbą do Pana Burmistrza o interwencje ws. zorganizowanego dowozu dzieci i młodzieży z naszych wsi do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów. Dzieci i młodzież korzysta ze zorganizowanej formy dojazdu do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, która to usługa świadczona jest przez PKS w Nowej Soli na zlecenie Gminy Kożuchów. Dzieci i młodzież coraz częściej skarży się na zachowanie Pana kierowcy. Od dłuższego czasu powtarzają się sytuacje, w których naszym zdaniem, nasze dzieci są traktowane                w sposób poniżający i urągający ich godności. My rodzice podejmowaliśmy samodzielne próby rozmów z Panem kierowcą, które niestety nie przyniosły poprawy sytuacji, która trwa już dłuższy czas. Wielokrotnie już podejmowane były w tym zakresie także indywidualne interwencje w Urzędzie Gminy, jednakże i one okazały się bezskuteczne, dlatego uważamy, że kolejne rozmowy z kierowcą nie spowodują poprawy sytuacji i w związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę kierowcy na w/w linii przejazdu. Uważamy, że dalsza utrzymywanie takiego stanu zaistniałego działa negatywnie na dzieci i młodzież. Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz biorąc pod uwagę nasze uwagi podejmie interwencję zmierzającą do wystąpienia u przewoźnika o zmianę kierowcy.

Jednocześnie upoważniamy Pana Marcina Jelinek do złożenia petycji i reprezentowania nas w dalszym postępowaniu w tej sprawie.