Książ Śląski, 24 luty 2014 roku

Książ Śląski, 24 luty 2014 roku

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

W związku z udzieleniem odpowiedzi na interpelację z grudnia 2013 roku, dotyczącą zarządzania cmentarzami proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:

  1. Umowa zawarta ze PUK USKOM obowiązywała do 31 grudnia 2013 roku, na jakiej podstawie aktualnie spółka pełni obowiązki administratora?, bowiem wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pan Burmistrz nie ogłosił przetargu na zarządzanie cmentarzami, jeżeli została zawarta kolejna umowa proszę o poinformowanie na jaki okres i kopię umowy.
  2. W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi w zakresie opłat z tytułu wody, wywozu nieczystości oraz kosztów zarządzania za groby w których pochowano więcej niż jedną osobę, a biorąc pod uwagę różne interpretacje przekazywane przez Pana Prezesa na spotkaniach z mieszkańcami, na których było obecny również Pan Burmistrz, proszę o jednoznaczne pisemne poinformowanie o zasadach naliczania tych opłat, tak aby wszyscy mieszkańcy posiadali jednakową wykładnię w tym zakresie. Bowiem podczas spotkań dochodziło do sytuacji, w której informacje przekazywane w mieszkańcom Studzieńca, Mirocina Dolnego i Mirocina Górnego i różniły się, a na zadane pytanie Panu Prezesowi, dlaczego tak jest, Pan Prezes cyt. „bo się pomyliłem” (informacja ze spotkania w Mirocinie Górnym, 5 luty 2014 r.).
  3. Czy PUK USKOM Sp. z o.o. zwróci mieszkańcom niesłusznie pobrane od nich opłaty z tytułu nadzoru nad wykonywaniem usługi?, jeżeli tak to na jakich zasadach ma się to odbywać?
  4. Kto pokryje koszty wymiany tablic informacyjnych na cmentarzach, zamontowanych przez PUK USKOM Sp. z o.o. kilka miesięcy temu, na których znajduje się Regulamin Porządkowy Cmentarzy Komunalnych, który jak sam Pan Burmistrz potwierdził jest niezgodny z uchwalonym przez Radę Miejską prawem miejscowym ?

                                                                                  Książ Śląski, 24 luty 2014 roku

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

W związku z przyjętymi zmianami budżetowymi na sesji nadzwyczajnej w dniu 7 lutego 2014 roku w zakresie zwiększenia dochodów o wpłatę 10 085,00 zł odsetek oraz 31 489,63 zł zwrotu dotacji, którą to należność winno wpłacić na rzecz gminy Stowarzyszenie Rozwój             z Gorzowa Wielkopolskiego i w związku z wnioskiem stowarzyszenia o rozłożenie na 10 rat w/w należności proszę o poinformowanie rady o podjętej w tym zakresie decyzji, a jeżeli wniosek nie został jeszcze rozpatrzony proszę o poinformowanie rady o sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji w tym zakresie.

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

W związku z pytaniami jednego z mieszkańców w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miasta doradcy – asystenta burmistrza, który ma zająć się tworzeniem Muzeum Ziemi Kożuchowskiej proszę o odpowiedzenie na następujące pytania ?

  1. Ile wynosi wynagrodzenie Pana asystenta, czy prawdą jest że umowa zawarta została na jeden miesiąc tj. luty i na tej podstawie asystent Burmistrza ma otrzymać wynagrodzenie w kwocie 7 000,00 zł ?
  2. W regulaminie organizacyjnym urzędu z września 2011 roku nie ma wyszczególnionego stanowiska asystenta Burmistrza, wiec na jakiej podstawie zostało dokonane to zatrudnienie ?
  3. Jeżeli w/w stanowisko nie figuruje w strukturze organizacyjnej urzędu, to na jakiej podstawie zostało ustalone wynagrodzenie ?
  4. Z jakich środków budżetowych zostanie wypłacone wynagrodzenie i z jakich będzie ewentualnie wypłacane w przyszłości za to stanowisko pracy.