Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

Proszę o wyjaśnienia dlaczego pomimo wprowadzonych opłat za usługi cmentarne  i ich pobierane, spółka która zobowiązała się do prowadzenia inwestycji na zarządzanych cmentarzach nie wywiązuje się z zapisów harmonogramów prac na Cmentarzach Komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kożuchów, które na prośbę mieszkańców przygotowała sama. W miesiącu marcu i kwietniu na cmentarzach w Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym, Studzieńcu i Książu Śląskim zaplanowano naprawę ogrodzenia, malowanie bramy i furtki – z wizji lokalnej w dniu 30 kwietnia wynika iż żadna z tych prac nie została wykonana. Tego typu prace zaplanowano również w Stypułowie i na cmentarzach w Kożuchowie, ale nie wykonano na nich tego typu wizji lokalnych.

 

Książ Śląski, 28 kwietnia 2014 r.

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

W odpowiedzi na udzieloną odpowiedz na interpelację złożoną w dniu 7 kwietnia 2014 roku w zakresie spraw i moich domniemań dotyczących pobieranych opłat przez spółkę PUK USKOM Sp. z o.o. proszę o kopie upoważnienia dla osoby, która podpisała załączone do odpowiedzi pismo w imieniu spółki PUK USKOM Sp. z o.o. upoważniające ww. osobę do reprezentowania stanowiska spółki w tym zakresie, bowiem wg. danych w KRS-ie, Pani Elżbieta Lasota nie występuje jako osoba upoważniona do udzielania tego typu odpowiedzi.

Książ Śląski, 28 kwietnia 2014 r.

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

Proszę o uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec, na osiedlu bloków mieszkalnych. W tej sprawie sami mieszkańcy od kilku lat podejmują interwencje, Pan Burmistrz obiecał podczas tej kadencji dokonanie uzupełnienia tego oświetlenia. Niestety do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane.

Książ Śląski, 28 kwietnia 2014 r.

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

Proszę o wyjaśnienia dlaczego pomimo wprowadzonych opłat za usługi cmentarne  i ich pobierane, spółka która zobowiązała się do prowadzenia inwestycji na zarządzanych cmentarzach nie wywiązuje się z zapisów harmonogramów prac na Cmentarzach Komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kożuchów, które na prośbę mieszkańców przygotowała sama. W miesiącu marcu i kwietniu na cmentarzach w Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym, Studzieńcu i Książu Śląskim zaplanowano naprawę ogrodzenia, malowanie bramy i furtki – z wizji lokalnej w dniu 30 kwietnia wynika iż prace te nie zostały wykonane. Tego typu prace zaplanowano również w Stypułowie i na cmentarzach w Kożuchowie, ale nie wykonano na nich tego typu wizji lokalnych.