Jelinek                                                                     Książ Śląski, 30 stycznia 2015 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów

tel. 697 516 037

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

WNIOSEK/INTERPELACJE

Proszę o wyznaczenie miejsca postojowego dla autobusów w pasie drogowym ul. Kraszewskiego w Kożuchowie (poprzez oznakowanie poziome i pionowe) w jej dolnym odcinku w okolicach ul. Nowogrodzkiej. W pasie drogowym ul. Kraszewskiego jest wyznaczona zatoka postojowa, jednakże znajduje się ona w górnym odcinku drogi, co powoduje duże utrudnienie dla osób chcących wysiadać w okolicach ul. Nowogrodzkiej czy targowiska miejskiego, bowiem jedyną dla nich alternatywą jest wysiadanie już na dworcu autobusowym.

            W związku z przejęciem w zarządzanie przez gminę ul. Kraszewskiego proszę o sprawdzenie również, kto w takim przypadku, gmina czy powiat może wprowadzić zmianę organizacji ruch na ulicy Kraszewskiego i wnioskować o wyznaczenie ww. miejsca postojowego.

z poważaniem

Marcin Jelinek                                                                    Książ Śląski, 30 stycznia 2015 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów

tel. 6967 516 037

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

WNIOSEK/INTERPELACJE

W związku z coraz częściej pojawiającymi się różnego typu informacjami na temat rzekomych nieprawidłowości i niegospodarności w PUK USKOM sp. z o.o. proszę o jednoznaczne wyjaśnienie kilku poniższych kwestii poprzez przedstawienie Radzie Miejskiej informacji i związanych z nimi kosztów w okresie od dnia objęcia funkcji prezesa przez Pana Marcina Szczęsnego:

  1. 1.Informacji na temat wszelkich zakupionych urządzeń elektronicznych użytku osobistego wykorzystywanych do codziennej pracy ( np. telefony komórkowe, smart fony, komputery osobiste itp.) ze wskazaniem typu urządzenia i kwoty zakupu, oraz stanu aktualnego.
  2. 2.Informacji na temat wszelkich szkoleń zewnętrznych w których brali udział pracownicy spółki ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia, kwoty wydatkowanej, ilości uczestników szkolenia ze strony spółki, tematu szkolenia oraz informacji na temat prowadzącego szkolenie.
  3. 3.Informacji czy Panu Prezesowi były zwracane koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do siedziby spółki w formie delegacji, jeżeli tak to za jaki okres, w jakiej kwocie łącznej i kto wydał polecenie wyjazdu służbowego.
  4. 4.Informacji na temat wszystkich kosztów związanych z przelotami lotniczymi, jeżeli takie zostały poniesione, ze wskazaniem miejsca podróży, kosztu i osoby której koszt dotyczył oraz celu wyjazdu.
  5. 5.Informacji na temat kosztów reprezentacyjnych spółki w rozbiciu na poszczególne lata.
  6. 6.Informacji czy spółka partycypowała w kosztach związanych z wyjazdem którego kolo wiek z pracowników na uroczystości związane z wyświęceniem Jana Pawła II we Włoszech, jeżeli tak to o podanie tych kosztów i informacji kto podjął ww. decyzję w zakresie wydatkowania środków.