Marcin Jelinek                                                                                 Książ Śląski, 27 listopada 2015 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów

Tel. 697 516 037                                                                                         

 

 

Pan

Paweł Jagasek

Burmistrz Kożuchowa

 

Dot. wniosków i pism Pani Bożeny Ławniczak

 

Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o pozytywne ustosunkowanie się do problemów Pani Bożeny Ławniczak, która w kilku pismach, w tym również w skardze na działalność Burmistrza wnosi o zapewnienie należytych warunków mieszkalnych poprzez m.in. wybudowanie przyłącza wodociągowego.

Szanowny Panie Burmistrz sprawa Pani Bożeny Ławniczak, mieszkanki Książa Śląskiego, trwa już kilka lat. Pani ta już w roku 2013 wnioskowała do Burmistrza Kożuchowa o poprawę warunków mieszkalnych, zaś w roku bieżącym Komisja Mieszkaniowa odrzuciła jej wniosek o przydział mieszkania socjalnego. Mając również na uwadze ustalenia z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kożuchowie z dnia 22 października br., podczas którego to posiedzenia była rozpatrywana kolejna skarga Pani Ławniczak               (uznana za komisję za bezzasadną wedle obowiązującego prawa po uwzględnieniu zarzutów) proszę o pomoc w zakresie wykonani ww. przyłącza. Pan Prezes PUK USKOM w informacji dotyczącym tego zagadnienia wskazał, iż tego typu przyłącze to był by koszt rzędu 1 800,00 zł, zaś technicznie nie ma przeciwwskazań do jego wykonania. Niestety obecna sytuacja finansowa Pani Bożeny Ławniczak uniemożliwia jej wykonanie przyłącza w 100% na własny koszt, dlatego zwracam się w imieniu zainteresowanej o pomoc samorządu w tym zakresie.

Mam Nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

 

 

Z poważaniem

                                                                                    

Marcin Jelinek

 

Dw.

1. Pan Sławomir Trojanowski

Prezes PUK USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie.