Urodziłem się 22 sierpnia 1981 roku w Nowej Soli.  Jestem mieszkańcem gminy Kożuchów, mieszkam w Książu Śląskim.
Pomimo, iż moja aktualna praca zawodowa związana jest z Zieloną Górą, staram się uczestniczyć w życiu mojej społeczności.


Ukończyłem szkołę podstawową w Mirocinie Dolnym, I LO  w Zielonej Górze. Następnie rozpoczełem studia na PWSZ w Sulechowie, gdzie w 2004 roku uzyskałem tytuł inżyniera. Aktualnie pracuję w Departamencie Inwestycji Miejskich i  Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra i studiuję na Uniwersytecie Zielonogórskim Bezpieczeństwo Narodowe.

Moja dotychczasowa praca zawodowa związana była z organizacjami pozarządowymi i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z zakresu marketingu i reklamy. Aktualnie pracuję w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Moja działalność społeczna skupia się na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i pomocy socjalnej. Na tych dziedzinach życia społecznego się skupiam i w nich koncentruje swój wysiłek. Nie są mi obce również inne problemy mieszkańców m.in. infrastruktura techniczna czy bezpieczeństwo. Chciałbym, aby samorząd skupił się na codziennych troskach swoich mieszkańców, aby był otwarty i kompetentny co do oferowanej pomocy. Dzięki Państwa poparciu chcę tego dokonać. Liczę, że obdarzą mnie Państwo zaufaniem, które pomoże mi w realizacji swoich zamierzeń.