Od najmłodszych lat angażuję się w różnego typu inicjatywy prospołeczne. Jestem członkiem wielu organizacji pozarządowych. Przez kilka lat swoje inicjatywy prospołeczne realizowałem w Wojewódzkiej Radzie Koordynacyjnej ZSMP w Zielonej Górze, do dnia dzisiejszego stale wspieram tą organizację w jej zadaniach statutowych. Obecnie jednak największy nacisk kładę na rozwój wolontariatu w mojej gminie poprzez Fundację Klub Otwartych Drzwi. Dzięki wsparciu wielu przyjaznych nam osób, mieszkańcy naszej gminy otrzymują pomoc w ramach programu PEAD 2010.

W latach 2003, 2004, 2005 i 2007 byłem organizatorem i koordynatorem wielu projektów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży finansowanego ze środków Lubuskiego Kuratorium Oświaty z tzw. programu dla dzieci z rodzin po-PGR-owskich. Posiadam wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu projektów finansowanych ze środków administracji publiczne j m.in. środków Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji, Programu "Młodzież". Posiadam uprawnienia wychowawcy, ukończyłem kursy związane z pozyskiwaniem i realizacją projektów w ramach EFS-u. Wszystkie te doświadczenia i nabytą wiedzę merytoryczną staram się skutecznie wykorzystywać w swojej codziennej działalności społecznej.

 

Moja dotychczasowa działalność społeczna:

  • jestem członkiem kilkudziesięciu organizacji pozarządowych w których realizuje inicjatywy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
  • stale współpracuję z fundacjami i stowarzyszeniami, aby należycie realizować zamierzone cele w zakresie pracy socjalnej dla dobra ogółu mieszkańców,
  • w gminie Kożuchów od ponad roku organizuję pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców naszej gminy,
  • organizowałem wyjazdy wakacyjne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konferencje edukacyjno-informacyjne, akcje charytatywne.

 

kod

pead

scs