Wykształcenie

2011 - 2013  Uniwersytet Zielonogórski - Bezpieczeństwo Narodowe       Magister bezpieczeństwa narodowego
2000 – 2004       PWSZ Sulechów                                                         Inżynier zarządzania
1996 – 2000       I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze                 Profil ogólny


Przebieg pracy zawodowej

 

2010 - aktualnie - Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami Urząd Miasta w Zielonej Górze

podinspektor ds. zajęcia pasa ruchu

 

 • koordynacja w zakresie zajętości pasa drogowego,
 • przekazywanie i odbieranie części pasa drogowego przed i po wykonaniu robót niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 • kontrola pasów drogowych pod względem nielegalności jego zajęcia,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia samowolnego zajęcia pasa drogowego,


2008 – 2011  -    Maryag – Marketing & Reklama & Public Relations – własna działalność gospodarcza

WŁASCICIEL


 • zarządzanie firmą;
 • usługi związane z marketingiem i reklamą, organizacja festynów, promocji;
 • projektowanie i skład ulotek, plakatów i innych nośników informacji;
 • pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej firmą i instytucją, m.in. pomoc w aplikowaniu o środki z LRPO oraz o środki budżetowe administracji samorządowej przeznaczone dla sektora NGO;
 • usługi z zakresu Public Relations;
 • projektowanie graficzne m.in. loga, logotypy, wizytówki, plakaty, ulotki, foldery, inne periodyki,
 • projektowanie i wykonywanie stron www, z pełną grafiką i kodowaniem;
 • skład komputerowy;
 • W celu obejrzenia przykładowych  wykonanych tego typu prac proszę obejrzeć galerię na stronie firmowej : http://maryag.prv.pl/galeria.html


2006 – 2008     Wojewódzka Rada Koordynacyjna  ZSMP w Zielonej Górze

SKARBNIK  RADY WOJEWÓDZKIEJ

 • gospodarka finansowa stowarzyszenia w tym analiza i kontrola środków finansowych;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i ich rozliczanie merytoryczne oraz finansowe;
 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową stowarzyszenia;
 • sporządzanie pism, decyzji i stanowisk na Zarząd stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
 • wykonywanie czynności księgowo-kancelaryjnych w działalności stowarzyszenia, przygotowywanie danych do sprawozdań i pism informacyjnych;
 • organizacja szkoleń, kursów, różnorakich form aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • koordynacja  Akcji Letniego Wypoczynku w 2007 roku.


2004 – 2005 Międzynarodowe Centrum Spotkań     „Zameczek” w Łagowie Lubuskim

p.o. DYREKTOR

 • zarządzanie ośrodkiem w tym gospodarka finansowa ośrodka;
 • uzyskiwanie funduszy na rozwój ośrodka;
 • koordynacja działalności turystycznej ośrodka;
 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń, kursów;
 • prowadzenie księgowości ośrodka;
 • gospodarka administracyjno-kontrolna w tym sporządzanie GHP i instrukcji żywieniowych.


2003 - 2005    Wojewódzka Rada Koordynacyjna  ZSMP w Zielonej Górze

SEKRETARZ RADY WOJEWÓDZKIEJ

 • zarządzanie biurem, prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia, sporządzanie pism, decyzji i stanowisk;
 • wykonywanie czynności księgowo-kancelaryjnych w działalności stowarzyszenia;
 • prowadzenie bieżącej analizy środków wydatkowanych na zadania własne i zlecone w stowarzyszeniu z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie planów, przygotowywanie danych do sprawozdań i pism informacyjnych;
 • organizacja szkoleń, kursów, różnorakich form aktywnego spędzania czasu wolnego, organizacja wymian międzynarodowych;
 • rozpowszechnianie informacji, tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • kontrola finansów stowarzyszenia;
 • sporządzanie wniosków dotacyjnych;
 • prowadzenia Akcji Letniego Wypoczynku w roku 2003 i 2004;
 • utrzymywanie i rozbudowa kontaktów zagranicznych stowarzyszenia;
 • szkolenia z zakresu informacji na temat stowarzyszenia,  pracy społecznej, kultury, wymiany międzynarodowej i organizacji przedsięwzięć.


Kursy, szkolenia

2007 – „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej”
2005 – pisanie projektów w ramach UE – EFS - „Aplikowanie o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzanie projektem”
2005 – Centrum Edukacji Obywatelskiej – MOD
2002 - Kurs dla wychowawców placówek wypoczynkowych


Dodatkowe umiejętności

-    prawo jazdy kat. B;
-    posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym ( m.in. pakiet MS Office);
-    posługiwanie się aplikacjami umożliwiającymi w pełni korzystanie z zasobów internetu;
-    znajomość zasad prawidłowego składu komputerowego tekstów oraz przygotowania grafiki do druku lub na użytek Internetu;
-    znajomość wielu programów graficznych i użytecznych do pracy z grafiką komputerową: m.in. Corel Draw 12, 3D Flash, Aligator Flash Designer, Photo Filtre Studio;
-    znajomość programów do konwersacji, obróbki i składu graficznego, (w tym edycja i konwersacji tekstów): m.in. PDF Editor,  ABBYY FineReader;
-    znajomość programów do pracy z kodem HTML – edytory stron www – np. Pajączek 5.0, Nvu, EdHTML 5.0;
-    znajomość programów do konwersacji i  obróbki filmu oraz dźwięku: np. VideoSpin;

znajomość wielu innych przydatnych programów do pracy z tekstem, grafiką i tworzeniem stron www.


Znajomość języków obcych


- język niemiecki – stopień podstawowy;

Zainteresowania, hobby


- filatelistyka;
- archeologia nowożytna;