Marcin Jelinek                                                                                  Książ Śląski, 27 kwietnia 2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

 

 

  1. 1.Proszę o sporządzenie opinii prawnej dla celów pracy Rady Miejskiej do użytku zewnętrznego w zakresie możliwości dokonywania zmian i poprawek w zgłaszanych przez Burmistrza Kożuchowa uchwał odnośnie zmiany uchwały budżetowej gminy w świetle aktualnego orzecznictwa RIO i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

 

 

  1. 2.Proszę o przedstawienie pełnego kosztorysu przygotowywanego na lipiec koncertu muzyki Disco Polo w Kożuchowie.

 

  1. 3.Proszę o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zapytania na jakim etapie aktualnie są parce projektowe odnośnie wykonania zatok autobusowych w miejscowości Studzieniec.