Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 26.11.2020

sesjaa rada miejska kozuchowZwołuję się  sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 26 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   4.1. wyznaczenia aglomeracji Kożuchów. /numer druku XXVIII/1/20/
   4.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XXVIII/2/20/
   4.3. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XXVIII/3/20/
   4.4. przejęcia przez Gminę Kożuchów do realizacji zadania publicznego w 2021 r. /numer druku XXVIII/4/20/
   4.5. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2020 rok. /numer druku XXVIII/5/20/
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXVII.
7. Zamknięcie obrad sesji.


komisjee rada miejska kozuchowUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 9.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Szkolenie radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie /program radni.info/.
3. Materiały sesyjne.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE, 27.10.2020

Zwołuję się sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 27 października 2020 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
 

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, 26.10.2020

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26 października 2020 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 

Wnioski Budżetowe 2021

WNIOSKI BUDŻETOWE

do projektu budżetu na 2021 rok

Zwracam się z prośbą o ujęcie następujących zadań w projekcie budżetu na 2021 rok.

 1. Modernizacja infrastruktury zaopatrującej mieszkańców Studzieńca i Mirocina Dolnego, Średniego i Górnego w wodę.

 

W związku z dalej nie rozwiązanym problemem jakości wody w sołectwach Studzieniec Mirocin Dolny, Mirocin Górny i Mirocin Średni prosże o zabezpieczenie środków w budzecie gminy w celu realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ww. infrastruktury zgodnie z założeniami ze spotkania w lutym br. id dalszych rozmów. Inwestycje ma realizować PUK USKOM sp zoo jednak już na etapie spotkania z lutego Pan Prezes informował, ze wiele zależy również od potencjalnego wsparcia finansowego gminy.

 

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Książu Śląskim ( wniosek składany po raz 11)

W celu rozwoju kulturalno-oświatowego wsi niezbędne jest wybudowanie świetlicy wiejskiej na działce 65/7. teren w ostatnich latach został zagospodarowany, powstały boiska, został nasadzona roślinność. Brakuje już tylko świetlicy. Świetlica wiejska warunkuje dalszy prawidłowy rozwój miejscowości, na dzień dzisiejszy na wsi nie ma publicznie dostępnego miejsca w którym można organizować różnego typu przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe. Dalszy brak tego typu inwestycji wpływa negatywnie na nastroje społeczne mieszkańców, a tym samym wpływa bardzo negatywnie na wizerunek władzy samorządowej jako wykonawcy zadań własnych na tym terenie. Rada Solecka i Koło Gospodyń Wiejskich są niezmiernie zainteresowana budową świetlicy wiejskiej i również wnioskują o ujecie tego zadania w budżecie gminy.

 

 1. Zapewnienie środków na przebudowę drogi nr 283 wraz z budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzieniec. ( wniosek składany po raz 10)

W związku z wykonaną już dokumentacją i uzgodnieniami pomiędzy WZD w Zielonej Górze a UM w Kożuchowie należy zabezpieczyć środki na przebudowę drogi i wykonanie dwóch zatok autobusowych w miejscowość Studzieniec przy drodze wojewódzkiej nr 283.

 1. Budowa chodnika w Książu Śląskim przy drodze wojewódzkiej 283.

 

W związku z odbytym kilkoma spotkaniu w którym uczestniczyli przedstawiciele ZDW, Urzędu Gminy i mieszkańcy proszę o podjęcie inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Książ Śląski zgodnie z notatką z ww. spotkania.

 

 1. Budowa chodnika w Studzieńcu przy drodze wojewódzkiej.

 

W celu bezpieczeństwa mieszkańców należy podając działania zmierzające do budowy chodnika w Studzience przy drodze wojewódzkiej nr 283.

 

 1. Budowa chodnika w Książu Śląskim przy drodze powiatowej.

 

W związku z problemem poruszania się ciężkich samochodów po drodze powiatowej w m. Książ Śląski wnoszę o podjecie działań wspólnie z powiatem i zabezpieczenie środków na budowę chodnika przy drodze powiatowej.

 

 1. Modernizacja parkingu przy kościele w Studzieńcu (dz. 153)

Kilka lat temu na zlecenie gminy PUK USKOM wykonał prowizoryczny parking przy kościele w Studzieńcu. Aktualnie wymaga on modernizacji i powiększenia. Kilkakrotnie już zgłaszałem ww. problem jednak nieskutecznie.

Sesja Rady Miejskiej w Kozuchowie, 24.09.2020 rok

Komisja Społeczno-Budżetowa, 23.09.2020 rok

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 30.06.2020

 

sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   4.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2020 rok. /numer druku XXIII/1/20/
   4.2. zmieniającej uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego. /numer druku XXIII/2/20/
   4.3. uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. /numer druku XXIII/3/20/
   4.4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XXIII/4/20/
   4.5. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi woj. nr 283 w zakresie chodnika, ul. Zielonogórska w m. Kożuchów”. /numer druku XXIII/5/20/
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII.
7. Zamknięcie obrad sesji.  

maj 2020

Marcin Jelinek                        Książ Śląski, 28 maja 2020 r.
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 11 E
67-120 Kożuchów
 
 
 
INTERPELACJE/ZAPYTANIA
 
1.    W związku z odwołaniem wielu planowanych przedsięwzięć w gminie Kożuchów proszę o informację czy wśród  odwoływany przedsięwzięć w związku ze zbliżającym się okresie letnim znajdą się również dożynki gminne planowane pierwotnie w m. Studzieniec oraz czy sołectwa otrzymają wytyczne odnośnie tzw. okresu festynowego? Bowiem najczęściej w maju i czerwcu podejmowały sołectwa ostateczne decyzje w sprawie organizowanych wielu festynów na terenie naszej gminy.
 
2.    W związku z wieloma luzowaniami gospodarki coraz więcej osób wraca do pracy czy również do szkół. Niestety wiele połączeń autobusowych jakie przed koronawirusem istniały pomiędzy najbliższymi miejscowości  nie wróciło jeszcze. Dlatego proszę o interwencję w sprawie przywrócenia komunikacji publicznej na terenie gminy jak i na głównych trasach przejazdu, szczególnie pomiędzy Kożuchowem, a Zieloną Górą. I monitorowanie tego procesu. Jednocześnie ponawiam pytanie o „nowego” przewoźnika, który miał pojawić się na linii Kożuchów - Zielona Góra. Informacja podana na sesji Rady Miejskiej w grudniu 2019 roku. Bowiem z informacji jakie osobiście otrzymałem od dotychczasowego przewoźnika, nie planuje on powrotu w najbliższych miesiącach do całego rozkładu jazdy na tej linii, a jedynie do uruchomienia kilkunastu połączeń.
 
3.    Proszę o informację ile wniosków złożono w zakresie odroczenia bądź umorzenia wszelkich płatności przez przedsiębiorców w związku z koronawirusem? Proszę w odpowiedzi wskazać nazwy podmiotów składających wniosek.

kwiecień 2020


INTERPELACJE/ZAPYTANIA

 1. Proszę o zwrócenie się do zarządcy cmentarzy komunalnych o przegląd i wymianę tablic informacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie całej gminy, bowiem są one przynajmniej np. w m. Książ Śląski w stanie fatalnym, dodatkowo zawierają nieaktualne informacje. Foto tablicy na cmentarzu w Książu Śląskim.
 1. W związku z tzw. etapem luzowania gospodarki odnośnie obostrzeń wprowadzonych przez rząd, w związku z koronawirusem wnioskuje ponownie o montaż dezynfektorów do rak w miejscach i instytucjach publicznych, a w pierwszej kolejności w związku z zapowiedzią otwarcia szkół w dniu 24 maja o montaż w szkołach na terenie naszej gminy. Akcją montażu dezynfekatorów automatycznych do rąk powinny zostać objęte również instytucje pomocy, kultury i obiekty sportowo-rekreacyjne. Miejsce montażu powinno znajdować się przed wejściem do budynków ww. placówek.
 1. Proszę o bieżącą informacje odnośnie prowadzonych prac związanych z planowaną poprawą jakości wody z ujęcia w Mirocinie Średnim. Przypominam, że w dniu 26 lutego 2020r. odbyło się posiedzenie komisji na którym Pan Prezes PUK USKOM przy Pana Burmistrza aprobacie poinformował o planie dążenia do przebudowy SUW- w Mirocinie Średnim, dlatego co kilak miesięcy będę zwracał się na bieżąco o informacje co już udało się w danym okresie zrobić by ta inwestycja planowana już teraz tylko za 12 miesięcy została zrealizowana. W związku z tym jakie prace ku poprawie jakość wody związane z przebudową SUW w Mirocinie Średnim dokonano w okresie od 26 lutego dop 276 kwietnia 2020roku.
 1. W związku z zapowiedzią z sesji w dniu 26.03.2020r. proszę o informację jaką ostatecznie kwotą z budżetu, gmina Kożuchów wsparła w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny
  Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 1. Proszę o informację w zakresie działalności gospodarczej w rozbiciu na miesiące luty, marzec, kwiecień odnośnie:
  1. Ilości złożonych wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji działalności i gospodarczej,
  2. Ilości złożonych wniosków o dokonanie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
  3. Ilości złożonych wniosków o dokonanie zawieszenia prowadzenia dzialnosci w ewidencji działalności gospodarczej,
Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs