Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Sesja rady Miejskiej, 28.02.2019r.

sesjaa rada miejska kozuchowSesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

     1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
    2.Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
    3.Interpelacje i zapytania.
    4.Podjęcie uchwał w sprawach:

   4.1. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VII/1/19/
   4.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VII/2/19/
   4.3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku. /numer druku VII/3/19/
   4.4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku VII/4/19/
   4.5. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku VII/5/19/  
   4.6. upoważnienia Burmistrza Kożuchowa do ustalenia opłat za korzystanie z toalety publicznej stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku VII/6/19/  
   4.7. Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Centrum Obsługi Pasażerów przy ul. Traugutta w Kożuchowie stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku VII/7/19/  

    Sprawy różne.
    Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII.
    Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczn-Budżetowa, 26.02.2019r.

komisjee rada miejska kozuchowZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

    Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
    Plan realizacji zadań statutowych MOSiR Kożuchów na 2019 rok.
    Podsumowanie przebiegu ferii zimowych w Gminie:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie,
– Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie,
– Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów.

    Materiały sesyjne.
    Wnioski.
    Sprawy różne.
    Funkcjonowanie przedszkoli z terenu Gminy – wizytacja:

– Przedszkole Miejskiej Nr 1 w Kożuchowie,
– Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie.

    Zamknięcie posiedzenia Komisji

Dyrektor CK Zamek z poważnymi zarzutami?

 

Znana jest już publicznie treść zarządzenia Burmistrza Kożuchowa odnośnie odwołania z funkcji Dyrektora CK Zamek. Trzy podstawowe zarzuty odwołania to:

- zaniechanie obowiązków i problemy ze współpracą z Schwepnitz,

- złamanie dyscypliny finansów publicznych !!!

- brak poszanowania pracowników

Dzisiaj okazuje się, że wiele uwag jakie były mówione na sesji, którym oficjalnie Burmistrz zaprzeczał stało się powodem na odwołanie. Mała hipokryzja ze strony burmistrza, bo gdy radni i mieszkańcy zwracali na pewne problemy uwagę, to burmistrz bronił dyrektora, a teraz sam wykorzystał te argumenty do odwołania.

Dwa tygodnie temu złożyłem pismo do burmistrza o umożliwienie kontroli dokumentów finansowych w CK Zamek, do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi …

Najpoważniejszym zarzutem jest złamanie dyscypliny finansów publicznych. Co ciekawe odkąd jestem radnym to znam tylko jeszcze jeden taki przypadek w naszej gminie, zarzuty wobec byłego burmistrza kierowane przez obecnego odnośnie remontu ul. Kraszewskiego.

Formalnie rozwiązanie umowy o pracę wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 roku, co się po tym dniu wydarzy pewnie wielu z Nas zaskoczy. Bo nie sądzę by to się tak polubownie skończyło, tym bardziej że każdy ma prawo do obrony przed zarzutami.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/pobierz.php?plik=KMBT22220190208090119.pdf&id=6855&stats=true

Podbrzezia w Kożuchowie?

 

Burmistrz Kożuchowa ogłosił konsultacje w sprawie ZMIANY GRANIC Miasta Kożuchów poprzez wałczenie do miasta sołectw Podbazie Dolne i Podbrzezie Górne. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem karty konsultacyjnej, której wzór określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.33.2019 Burmistrza Kożuchowa z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kożuchowa, Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Kożuchów, Podbrzezia Dolnego oraz Podbrzezia Górnego.

Konsultacje trwać będą od 25 lutego do 11 marca 2019roku.

Link: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/4/1667/Burmistrz_Kozuchowa_oglasza_przeprowadzenie_konsultacji_z_mieszkancami_Kozuchowa_2C_Podbrzezia_Dolnego_oraz_Podbrzezia_Gornego_2C_w_zakresie_zmiany_granic_miasta_Kozuchow_2C_poprzez_wlaczenie_obszaru_miejscowosci_Podbrzezie_Dolne_oraz_Podbrzezie_Gorne_do_obszaru_miasta_Kozuchow/wersja/3/

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kożuchowie, 12.02.19r.

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 12 lutego br. o godz. 15.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Wizytacja Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.
3/ Sprawy różne.
4/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie, 15.02.19r.

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Bilans wykonania funduszu sołeckiego w Gminie Kożuchów za 2018 rok.
3/ Ulgi, zwolnienia i umorzenia podatkowe dotyczące działalności rolniczej i obszarów wiejskich za 2018 rok – informacja.
4/ Sprawy różne.
5/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Mamy nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego

 

Dzisiaj Rada Miejska przyjęła uchwalę ws. wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Niestety uchwała nie była wcześniej opiniowana przez żadną komisję, zaś radni na zapoznanie się mieli kilkadziesiąt minut. Ogólnie trudno odnaleźć w uchwale zapis i uregulowania wielokrotnie podnoszone na przestrzeni ostatnich 3 lat, iż np. regulamin nie sprzyja projektom zgłaszanym przez sołectwa, a promuje projekty miejskie. Dodatkowo z kilkoma innymi zapisami można było by również dyskutować. Ale cóż, Rada Miejska przyjęła uchwałę, a tym samym nowy regulamin budżetu obywatelskiego. Szybko, bez konsultacji i niemal jednogłośnie.

Nowe statuty dla sołectw gminy Kożuchów

Dzisiaj (tj. 31.01.2019r.) Rada Miejska przyjęła nowe statuty dal wszystkich 21 sołectw gminy Kożuchów. Zostały one przyjęte niemal całkowicie w formie zaproponowanej pierwotnie przez urząd. Nie znalazły się w nich zapisu dotyczące informowania i współpracy z sołectwami odnośnie zarządzanego mienia komunalnego w sołectwach. Bez zmian również odnośnie np. ilości członków rad sołeckich, czy składanych sprawozdań. Poniżej protokół z konsultacji. Zwróciłem również uwag e, ze projekty uchwał nie były opiniowane przez właściwa do tych sprawa komisje stała Rady Miejskiej. Przed nami teraz kampania sprawozdawczo-wyborcza w sołectwach na podstawie nowych statutów.

Konkurs na dyrektora MOSiR-u w Kożuchowie

Burmistrz Kożuchowa ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Może czas złożyć dokumenty ;) pewnie burmistrz by się ucieszył J

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/wakaty/2/35/Dyrektor_Miejskiego_Osrodka_Sportu_i_Rekreacji/

ROZWAŻĄ, czy docenić pracę wolontariuszy …

Dopiero po interwencji otrzymałem szybko odpowiedz na jedną z interpelacji. Nie będę wnikać, co nie tak zafunkcjonowało w przepływie odpowiedzi dla radnego, bo dla mnie ważniejsze jest co zwarte jest w odpowiedzi. W większości samorzadów, to wójtowie, burmsitrzowie, prezydenci z własnej inicjatywy doceniają zaangażowanie mieszkańców, u nas niestety jest trochę inaczej. Nad tym mocno ubolewam. Tym bardziej, że ostatnie dni są mocno nacechowane wolontariatem ... Cóz jedno się mówi i hołduje pod opinię publiczną, a co innego siedzi w środku.

 

Czytając odpowiedz zawartą w jednym zdaniu, której to sporządzenie wymagał od urzednika, aż ponad 20 dni na napisanie, trochę poczułem się jak by ktoś walnął mnie obuchem. Zwróciłem się z prośbą o docenienie pracy wielu wspaniałych wolontariuszy w naszej gminie, o to by samorząd docenił ich pracę, zaangażowanie oddane serce… a w odpowiedzi otrzymałem jedno zdanie, że burmistrz ROZWAŻY możliwość zorganizowania … cóż gdyby wolontariusze mieli takie podejście do akcji w które się angażują, to pewnie większości z nich by nie było, bo by musieli przez wiele dni rozważać czy pomagać innym … reszta bez komentarza. Bo zamiast się cieszyć i radować, że wolontariat się w naszej gminie rozwija, że przybywa akcji, wolontariuszy, to trzeba sprowadzić ich na ziemie i pokazać kto tu rządzi i kto decyduje o tym kogo pracę można docenić, a kogo nie, czy możecie pomagać, cieszyć się, spotykać i działać.

 

Przy takim stanowisku urzędu, nie pozostaje nic innego jak zorganizować ją samemu, a nie się zastanawiać i ROŻWAŻAĆ …

Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs