Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Komisja Społeczno-Budżetowa, 25.09.2019

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 29 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

3. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2020.

4. Informacja z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie Gminy na rok 2019.

5. Materiały sesyjne.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                             

     Grzegorz Wajman


W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020. Sytuacja finansowa placówek.
3. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach z UE.
4. Analiza działań podjętych w celu pozyskiwania innych zewnętrznych środków pomocowych.
5. Materiały sesyjne.
6. Wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Bogactwo samorządów

W związku z publikacją kolejnego rankingu samorządowego w zakresie „bogactwa” samorządu w wielu miastach rozgorzał dyskusja jak się w nich żyje.

W rankingu dla gmin miejsko-wiejskich gmina Kożuchów została sklasyfikowana na 572 miejscu na 590 sklasyfikowanych w tym zestawieniu gmin, z dochodem na jednego mieszkańca 2551,48 zł. Niestety wśród sklasyfikowanych gmin z całej Polski w zakresie gmin miejsko –wiejskich wypadamy najgorzej w lubuskim. Wyprzedzają nas wszystkie ościenne gminy, a niektóre dosyć znacznie np. Nowe Miasteczko ( poz. 349), Bytom Odrzański (poz.426), Kolsko (poz.473), Otyń (poz.333). Niestety wskaźnik ten przekłada się bezpośrednio na to co u nas jest robione. Najnowszy ranking prezentuje również miejsca od roku 2010 i tu w przypadku Kożuchowa widać tendencja spadkową, w roku 2010 sklasyfikowani byliśmy na miejscu 363. Jedyne pocieszenie, że jest to tylko ranking J

Link do rankingu: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ranking-bogactwa-samorzadow/

sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie sie sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Raport o stanie Gminy Kożuchów za 2018 rok – debata.
   2.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kożuchowa wotum zaufania. /numer druku XIII/1/19/
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2018 rok.
   3.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. /numer druku XIII/2/19/
   3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2018 rok. /numer druku XIII/3/19/
4. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku.
5. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku XIII/4/19/
   7.2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku XIII/5/19/
   7.3. nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów. /numer druku XIII/6/19/
   7.4. powołania komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic, placów i skwerów na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku XIII/7/19/
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XII.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczno-Budżetowa, 25.06.2019

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Lato w mieście – propozycje MOSiR-u i Centrum Kultury Zamek (wraz z biblioteką) oraz świetlic socjoterapeutycznych.
3. Przedstawienie przez Burmistrza Kożuchowa raportu o stanie Gminy, w szczególności realizację, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.
   3.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kożuchowa wotum zaufania /numer druku XIII/1/19/
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
   4.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. /numer druku XIII/2/19/
   4.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2018 rok. /numer druku XIII/3/19/
5. Wykonanie funduszu sołeckiego – za I półrocze 2019 roku.
6. Materiały sesyjne.
7. Wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 30.05.2019

Więcej…

Komisja Społeczno-Budżetowa, 29.05.2019

komisjee rada miejska kozuchowZawiadamiam, że w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja PUK USKOM dotycząca stanu realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
3. Funkcjonowanie PUK USKOM z uwzględnieniem sytuacji finansowej:
- zarządu nieruchomościami (wspólnoty) – plany remontowe wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem dofinansowania na obiekty zabytkowe;
- zarządu cmentarzami;
- funkcjonowania oczyszczalni ścieków;
- funkcjonowania wodociągów;
- funkcjonowania wysypiska odpadów;
- zarządu targowiskiem i poprawy jego funkcjonowania – przebudowa;
- pozostałych usług.
4. Materiały sesyjne.
5. Wnioski.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W Kożuchowie najpierw woda, potem śmieci …

W Kożuchowie najpierw woda, potem śmieci …

Niestety potwierdzają się informacje o zdecydowanym wzroście stawki na osobę za wywóz odpadów w całym powiecie nowosolskim. Od 1 lipca wzrośnie ona z 10,50 zł do 15,00 zł za odpady segregowane i aż z 19,00 do 30,00 zł za niesegregowane. Oznacza to wzrost w skali roku np. dla 4 osobowej rodziny opłaty łącznej za śmieci segregowane z 504 zł, aż do 720 zł. Czyli blisko o 50%. Zdecydowanie więcej zapłacą osoby niesegregujące śmieci .

W naszej gminie Kożuchów jednak wcześniej bo już pod koniec czerwca wzrosną opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków. Stawka podstawowa za 1 m3 wody z aktualnie obowiązującej 5,69 zł wzrośnie do kwoty 5,88 zł , abonament z 6,16 zł do kwoty 6,34 zł, zaś za odprowadzenie ścieków 1 m3 z kwoty 7,60 zł do kwoty 7,85 zł , a abonament za ścieki z kwoty 9,68 zł do kwoty 9,93 zł ( wszystkie podane stawki to brutto).

Na temat gospodarki wodno-ściekowej jak i odbioru odpadów wiele razy zabierałem głoś i wyrażałem swoją opinie, która nie jest pozytywną w stosunku do tego co się dzieje. Można było zrobić to inaczej, jednak proponowane przeze mnie rozwiązania nie zyskały aprobaty. Podobnie jak np. wprowadzenie dopłat do m3 wody, czy samodzielne prowadzenie gospodarki odpadami. Na pewne działania dzisiaj jest już niestety za późno. Teraz pozostaje nam mieszkańcom tylko płacić nowe stawki i taryfy.

Koniec budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów?

Koniec budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów?

Najprawdopodobniej w tym roku gmina nie ogłosi kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Jako powód burmistrz podaje brak czasu, bo mamy już koniec kwietnia. Cóż uchwała z nowym regulaminem została przyjęta w styczniu, więc pytanie co zrobiono od stycznia?

Osobiście jest mi bardzo przykro, bowiem przez blisko dwa lata walczyłem by był budżet obywatelski, a po jego wprowadzeniu wiele razy prosiłem o zmianę regulaminu, bowiem wg. mnie regulamin nie był przyjazny dla wszystkich mieszkańców. Ostrzegałem i wręcz przewidywałem, że przyjdzie dzień w którym nastąpi koniec tej formy partycypacji mieszkańców w wydatkach gminy. Kilka lat temu w dyskusji z burmistrzem powiedziałem, „Że jak nie wie się jak coś powinno funkcjonować, to nawet najlepszy pomysł można zepsuć”.

Przykro jest mi patrzeć, jak coś co się tworzyło dla mieszkańców, teraz przestaje funkcjonować bo komuś od początku się ten pomysł nie podobał i upierał się przy swoim zdaniu. W 2014 roku byliśmy jedną z pierwszych gmin, która wprowadzał budżet obywatelski, teraz kiedy w większości gmin zaczyna on funkcjonować, a Miasta powiatowe maja obowiązek go mieć, u nas robimy krok wstecz bo tak ktoś zdecydował.

kwiecień 2019

Marcin Jelinek                                                          Książ Śląski, 25 kwietnia 2019 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. Proszę o zwrócenie uwagi podczas przyznawania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, by co najmniej połowa środków dotacyjnych była przekazywana na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenach zurbanizowanych sołectw, bez względu na to czy dany rów przylega do terenów członków spółki czy nie przylega i aby taki zapis był warunkiem przyznania dotacji dla spółki. Rada Miejska zapewnia w budżecie gminy środki na dotacje, na tej podstawie Burmistrz może również ewentualnie egzekwować zasady jej przyznawania. Organem gminy który ogłasza konkurs na dotacje jest Burmistrz Kożuchowa w formie zarządzenia. Dlatego proszę by taki zapis znalazł się w ogłoszeniu o konkursie na dotacje dla spółek wodnych w formie wydawanego w tym celu kolejnego zarządzenia, zmieniajacego pierwotne.

 

  1. Na prośbę zainteresowanych mieszkańców proszę o remont mostku w cieku wodnym CS-2 w miejscowości Książ Śląski przy działce 138/11, prośbę swoją motywuję nienajlepszym stanem obiektu, brakiem barierek zabezpieczających przejście od cieku wodnego. Jest to mostek na którym w ostatnim czasie doszło do śmiertelnego wypadku dziecka.

 

  1. W związku z opublikowanym wykazem nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż proszę o informację, odnośnie budynku przy ul. Słowackiego 20, gdzie obowiązuje długoletnia umowa na dzierżawę części budynku, jak ta umowa ma się w stosunku do przeznaczenia ww. budynku pod sprzedaż?

 

  1. Kiedy Pan Burmistrz ma zamiar ogłosić kolejną edycję Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego, jest już bowiem koniec kwietnia, zazwyczaj w tym okresie były już wyłonione projekty do realizacji.

 

  1. Proszę o umieszczenie na BIP-ie opinii RIO do Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2019 rok oraz do Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu.
Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs