Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie 22.11.19r.

komisjee rada miejska kozuchow
W dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w gminie Kożuchów, w tym OPS.
3. Materiały sesyjne.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sesja Rady Miejskiej, 29.10.2019

sesjaa rada miejska kozuchowZwołuję się sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 29 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   6.1. określenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku XVI/1/19/
   6.2. zamiany nieruchomości. /numer druku XVI/2/19/
   6.3. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XVI/3/19/
   6.4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. /numer druku XVI/4/19/
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XV.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczno-Budżetowa Rady Miejskiej w Kożuchowie, 28.10.2019

 

komisjee rada miejska kozuchow

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2019 roku o godz. 8.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja o stanie przygotowań cmentarzy do Święta 1 Listopada.
3. Funkcjonowanie i ocena efektywności działania Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
4. Funkcjonowanie i ocena efektywności działania Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SubBus.
5. Informacja o sytuacji finansowej, plany organizacyjne CK Zamek, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.
6. Materiały sesyjne.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Komisja Społeczno-Budżetowa, 25.09.2019

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 29 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

3. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2020.

4. Informacja z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie Gminy na rok 2019.

5. Materiały sesyjne.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                             

     Grzegorz Wajman


W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020. Sytuacja finansowa placówek.
3. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach z UE.
4. Analiza działań podjętych w celu pozyskiwania innych zewnętrznych środków pomocowych.
5. Materiały sesyjne.
6. Wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Bogactwo samorządów

W związku z publikacją kolejnego rankingu samorządowego w zakresie „bogactwa” samorządu w wielu miastach rozgorzał dyskusja jak się w nich żyje.

W rankingu dla gmin miejsko-wiejskich gmina Kożuchów została sklasyfikowana na 572 miejscu na 590 sklasyfikowanych w tym zestawieniu gmin, z dochodem na jednego mieszkańca 2551,48 zł. Niestety wśród sklasyfikowanych gmin z całej Polski w zakresie gmin miejsko –wiejskich wypadamy najgorzej w lubuskim. Wyprzedzają nas wszystkie ościenne gminy, a niektóre dosyć znacznie np. Nowe Miasteczko ( poz. 349), Bytom Odrzański (poz.426), Kolsko (poz.473), Otyń (poz.333). Niestety wskaźnik ten przekłada się bezpośrednio na to co u nas jest robione. Najnowszy ranking prezentuje również miejsca od roku 2010 i tu w przypadku Kożuchowa widać tendencja spadkową, w roku 2010 sklasyfikowani byliśmy na miejscu 363. Jedyne pocieszenie, że jest to tylko ranking J

Link do rankingu: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ranking-bogactwa-samorzadow/

sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie sie sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Raport o stanie Gminy Kożuchów za 2018 rok – debata.
   2.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kożuchowa wotum zaufania. /numer druku XIII/1/19/
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2018 rok.
   3.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. /numer druku XIII/2/19/
   3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2018 rok. /numer druku XIII/3/19/
4. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku.
5. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku XIII/4/19/
   7.2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku XIII/5/19/
   7.3. nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów. /numer druku XIII/6/19/
   7.4. powołania komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic, placów i skwerów na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku XIII/7/19/
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XII.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczno-Budżetowa, 25.06.2019

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Lato w mieście – propozycje MOSiR-u i Centrum Kultury Zamek (wraz z biblioteką) oraz świetlic socjoterapeutycznych.
3. Przedstawienie przez Burmistrza Kożuchowa raportu o stanie Gminy, w szczególności realizację, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.
   3.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kożuchowa wotum zaufania /numer druku XIII/1/19/
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
   4.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. /numer druku XIII/2/19/
   4.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2018 rok. /numer druku XIII/3/19/
5. Wykonanie funduszu sołeckiego – za I półrocze 2019 roku.
6. Materiały sesyjne.
7. Wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 30.05.2019

Więcej…

Komisja Społeczno-Budżetowa, 29.05.2019

komisjee rada miejska kozuchowZawiadamiam, że w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja PUK USKOM dotycząca stanu realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
3. Funkcjonowanie PUK USKOM z uwzględnieniem sytuacji finansowej:
- zarządu nieruchomościami (wspólnoty) – plany remontowe wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem dofinansowania na obiekty zabytkowe;
- zarządu cmentarzami;
- funkcjonowania oczyszczalni ścieków;
- funkcjonowania wodociągów;
- funkcjonowania wysypiska odpadów;
- zarządu targowiskiem i poprawy jego funkcjonowania – przebudowa;
- pozostałych usług.
4. Materiały sesyjne.
5. Wnioski.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs