Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, 25.02.2020r.

 

W dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Podsumowanie przebiegu ferii zimowych w Gminie Kożuchów.

3/ Informacja PUK USKOM dot. stanu realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.

4/ Materiały sesyjne.

5/ Sprawy różne.

6/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.

styczen 2020

Marcin Jelinek                                                                       Książ Śląski, 23 stycznia 2020 r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11 E

67-120 Kożuchów

INTERPELACJE/ZAPYTANIA

  1. W dniu 22 stycznia br. na BIP-ie urzędu znalazł się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 1.sród nich znalazł się działka nr 331/12 przy ul. Klasztornej. W opisie wskazane jest, ze na działce znajduje się zabytkowa fasada kamienicy z płaskorzeźbami św. Piotra i Pawła. W związku z tym faktem, iż ww. płaskorzeźby są w dużym stopniu pewną „symboliką” miasta, ich fotografie znajdują się w wielu publikacjach dotyczących Kożuchowa wyrażam swoje pewne zaniepokojenie i obawy z faktu, iż gmina zamierza ww. nieruchomości sprzedać w ręce prywatne. Oczywiście płaskorzeźby są objęte pełną ochroną Konserwatora Wojewódzkiego, wpisane do rejestru zabytków, jednak w takich przypadkach warto w mojej ocenie zastanowić się czy sprzedaż ww. nieruchomości i jest zasadna, tym bardziej, że planowany wpływ ze sprzedaży nie będzie zbyt wysoki. Dlatego zwracam się z prośba do burmistrza Kożuchowa o zachowanie ww. nieruchomości na stanie mienia gminy i wycofanie jej z ww. wykazu.  Chyba, że są inne okoliczności uzasadniające sprzedaż, np. potencjalny inwestor zamierzający odbudować całą kamienicę?
  1. Proszę o ponowne przeanalizowanie zasadności organizacji transportu zbiorowego na trasie Kożuchów-Zielona Góra w niedzielę i dni świąteczne oraz w przypadku ogłoszenia przez Wojewodę Lubuskiego w roku bieżącym tj. 2020 konkursu w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, polegającego na dopłatach do takich przewozów, o złożenie stosownego wniosku.

wesołych świąt

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie 22.11.19r.

komisjee rada miejska kozuchow
W dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w gminie Kożuchów, w tym OPS.
3. Materiały sesyjne.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sesja Rady Miejskiej, 29.10.2019

sesjaa rada miejska kozuchowZwołuję się sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 29 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   6.1. określenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku XVI/1/19/
   6.2. zamiany nieruchomości. /numer druku XVI/2/19/
   6.3. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XVI/3/19/
   6.4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. /numer druku XVI/4/19/
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XV.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczno-Budżetowa Rady Miejskiej w Kożuchowie, 28.10.2019

 

komisjee rada miejska kozuchow

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2019 roku o godz. 8.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja o stanie przygotowań cmentarzy do Święta 1 Listopada.
3. Funkcjonowanie i ocena efektywności działania Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
4. Funkcjonowanie i ocena efektywności działania Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SubBus.
5. Informacja o sytuacji finansowej, plany organizacyjne CK Zamek, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.
6. Materiały sesyjne.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Komisja Społeczno-Budżetowa, 25.09.2019

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 29 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

3. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2020.

4. Informacja z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie Gminy na rok 2019.

5. Materiały sesyjne.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                             

     Grzegorz Wajman


W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020. Sytuacja finansowa placówek.
3. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach z UE.
4. Analiza działań podjętych w celu pozyskiwania innych zewnętrznych środków pomocowych.
5. Materiały sesyjne.
6. Wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Bogactwo samorządów

W związku z publikacją kolejnego rankingu samorządowego w zakresie „bogactwa” samorządu w wielu miastach rozgorzał dyskusja jak się w nich żyje.

W rankingu dla gmin miejsko-wiejskich gmina Kożuchów została sklasyfikowana na 572 miejscu na 590 sklasyfikowanych w tym zestawieniu gmin, z dochodem na jednego mieszkańca 2551,48 zł. Niestety wśród sklasyfikowanych gmin z całej Polski w zakresie gmin miejsko –wiejskich wypadamy najgorzej w lubuskim. Wyprzedzają nas wszystkie ościenne gminy, a niektóre dosyć znacznie np. Nowe Miasteczko ( poz. 349), Bytom Odrzański (poz.426), Kolsko (poz.473), Otyń (poz.333). Niestety wskaźnik ten przekłada się bezpośrednio na to co u nas jest robione. Najnowszy ranking prezentuje również miejsca od roku 2010 i tu w przypadku Kożuchowa widać tendencja spadkową, w roku 2010 sklasyfikowani byliśmy na miejscu 363. Jedyne pocieszenie, że jest to tylko ranking J

Link do rankingu: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ranking-bogactwa-samorzadow/

sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie sie sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Raport o stanie Gminy Kożuchów za 2018 rok – debata.
   2.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kożuchowa wotum zaufania. /numer druku XIII/1/19/
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2018 rok.
   3.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. /numer druku XIII/2/19/
   3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2018 rok. /numer druku XIII/3/19/
4. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku.
5. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku XIII/4/19/
   7.2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku XIII/5/19/
   7.3. nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów. /numer druku XIII/6/19/
   7.4. powołania komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic, placów i skwerów na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku XIII/7/19/
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XII.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs